english
czech
 

Bolest můžeme označit jako multifunkční jev. Cílem fyzioterapeuta je ne vždy definitivně bolest odstranit, ale naučit pacienta brát bolest jako signál organismu. Naučit pacienta se s bolestí vypořádat, s následkem zlepšení nejen fyzického, ale i psychického stavu organismu.

Funkční porucha pohybového ústrojí, zejména funkční blokáda může být projevem řady onemocnění, projevující se bolestí na pohybovém ústrojí. Při nedefinování prokazatelného původu a bez následné léčby může takovýto konkrétní problém přejít v chronickou bolest. Je všeobecně známo, že onemocnění vnitřního orgánu může způsobit funkční poruchu pohybového aparátu. Lze tedy předpokládat i opačný mechanismus, kdy funkční porucha pohybového aparátu se může podílet na vzniku např.gynekologického onemocnění orgánů malé pánve, popřípadě sterility (zejména tam, kde se hovoří o tzv. idiopatické sterilitě).

Působením fyzioterapeutických metod ovlivňujeme reflexně nervosvalový aparát. Fyzioterapeutickými metodami působíme na svalový a vazivový aparát oblasti pánve a beder, čímž zákonitě ovlivňujeme ženské orgány. Následkem fyzioterapeutické léčby pak můžeme sledovat ústup gynekologických obtíží, například typu dysmenorea.

Na déletrvající bolestivý podnět z vnitřních orgánů může být odpovědí svalový spasmus, lokalizovaný v místě primární bolesti, ale i reflexní odpověď v rámci řetězení svalové reakce. Následkem tohoto stavu může být funkční blokáda intervertebrálních kloubů, která působí zpětně na svalový i vazivový aparát.

U gynekologických onemocnění má významnou roli spasmus m.psoas major, spojovaný s blokádou thorakolumbálního přechodu. Po spojení m.psoas major s m.iliacus může v případě spasmu dojít nejen k projevům dysmenorey, ale i ke klinickým projevům apendicitidy, adnexitidy. V těchto případech jsou často přítomny i funkční poruhy oblasti sakroiliakálního kloubu, funkční poruchy oblasti krční páteře a hlavových kloubů.

Přestože vliv gynekologických onemocnění a funkčních poruch pohybového aparátu není zatím jasně vědecky definován, je vliv fyzioterapie na vývoj klinických příznaků gynekologického charakteru (zejména u pacientek, kde nenacházíme jasný gynekologickopatologický nález) nesporný. Současně je třeba konstatovat, že u příznaků fukčního kostrčového syndromu je nutné k vyloučení organického nálezu gynekologické vyšetření.

Created by JKGrafik.cz